Dokumentnyheter i oktober-releasen

I denna version har vi bland annat arbetat med en ny likvidavräkning som du hittar i dokumentlistan under namnet Likvidavräkning – omarbetad. Den tidigare likvidavräkningen finns kvar och heter Likvidavräkning.Dessutom har vi uppdaterat objektbeskrivning för villa och bostadsrätt med lite fler fält.Även flertalet specifika kundanpassningar har gjorts i denna version.

Förändringar i juridiska dokument juli 2018

FÖRÄNDRINGAR I JURIDISKA DOKUMENT I samband med Fastighetsmäklarförbundets översyn av våra juridiska dokument har vi gjort ytterligare några förändringar i dokumenten ”Köpekontrakt Småhus – FMF” och ”Överlåtelseavtal – FMF”. De reviderade dokumenten finns tillgängliga i Vitec Express från och med fredag den 6 juli 2018. Köpekontrakt småhus och Överlåtelseavtal Vi har …

Nya dokument i Vitec Express, Juni 2018

            FÖRÄNDRINGAR I JURIDISKA DOKUMENT Fastighetmäklarförbundets granskning är klar Vi är nu klara med översynen av kontrakten. Översynen har gjorts i samråd med Fastighetsmäklarförbundet FMF och Jurist Magnus Melin och omfattar följande dokument – Köpekontrakt, småhus – FMF – Köpekontrakt, tomt – FMF – Köpekontrakt, …

Nyhetsbrev från Vitec Express Mäklarsystem, Juni 2018

NYHETER I VITEC EXPRESS, JUNI 2018 Juni-releasen innehåller nyheter inom olika områden; vår fortsatta GDPR-anpassning, utökad crm-funktionalitet, dokumentuppdateringar och en del nya finesser. Vi informerar även om vår supportavdelnings nya ärendehanteringssystem som ska ge dig snabbare hjälp, och passar också på att påminna om våra Användarträffar som går av stapeln …

Nyhetsbrev från Vitec, Säljstöd, Maj 2018

NYHETER I VITEC EXPRESS, MAJ 2018 Maj-releasen innehåller en hel del nya förbättringar men framför allt anpassningar inför Nya Dataskyddsförordningen (GDPR) som träder ikraft den 25 maj. Vitec har tidigare skickat ut information till er om GDPR och åtgärder som vidtas. Mäklarsamfundet och FMF har även skickat ut branschriktlinjer för …

Nyhetsbrev från Vitec, Mäklarsystem, Maj 2018

NYHETER I VITEC EXPRESS, MAJ 2018 Maj-releasen innehåller en hel del nya förbättringar men framför allt anpassningar inför Nya Dataskyddsförordningen (GDPR) som träder ikraft den 25 maj. Vitec har tidigare skickat ut information till er om GDPR och åtgärder som vidtas. Mäklarsamfundet och FMF har även skickat ut branschriktlinjer för …

Dokument i Vitec Express Maj 2018

Nya eller uppdaterade blanketter Dokumentnyheter i maj-releasen Ansökan inskrivningsärende Bekräftelse tillträde Bekräftelse tillträde – Upplåtelse Budförteckning mäklarsamfundet Fakturor Fullmakter Hemnet Kvittens provision/arvode Likvidavräkning Visningslistor GDPR Behandling av personuppgifter Förmedlingsuppdrag och uppdragsavtal Informationsblad köpare GDPR-branschgemensamt Informationsblad spekulant GDPR – branschgemensamt Informationsblad GDPR Vitec Informationsblad GDPR, personuppgifter spekulant – Vitec Infoblad GDPR, …

Nyhetsbrev från Vitec, Mars 2018

NYHETER I VITEC EXPRESS, MARS 2018 Vi är glada över att kunna presentera många nya förbättringar i Vitec Express mars-release. På dokumentsidan har ett stort arbete slutförts vad gäller uppdatering och översyn av ett stort antal juridiska dokument, där den juridiska granskningen har utförts av Magnus Melin och Fastighetsmäklarförbundet FMF. …

Nyheter i Vitec Express Januari 2018

NYHETER I VITEC EXPRESS, JANUARI 2018 Januari-releasen innehåller några nya dokument och dokumentuppdateringar. Vi har även uppdaterat Office-versionerna med nya kommunalskattesatser för 2018. Nyheterna nedan finns tillgängliga från och med onsdagen den 17 januari 2018. NYA DOKUMENT • Dödande förkommen handling • Dödande inteckning • Värdeutlåtande – finns nu för …

Nyhetsbrev från Vitec, Säljstöd, December 2017

NYHETER I VITEC EXPRESS, DECEMBER 2017 I december-releasen kretsar det flesta nyheter kring dokumenten, som vi fokuserat extra mycket på. En del nya dokument är framtagna i HTML, en teknik som vi har gått över till för att snabbare kunna utveckla dokument. Nyheterna nedan finns tillgängliga från och med onsdagen …