Avancerade Exchangeinställningar för Express

I Vitec Express finns inställningar för att ditt Vitec Express skall kunna hantera e-post via Microsoft Exchange. Dessa inställningar beskrivs mer i denna dokumentation: Inställningar Exchange för Vitec Express   En av inställningarna för Exchange är Avancerade inställningar. Dessa skall användarna som regel aldrig vara inne på. Fälten skall i de …

Logotype för Vitec Express

Fråga: Hur kan min företagslogotype visas i dokumenten i Vitec Express? Svar: Den logotype som används i sidhuvudet i dokumenten i Vitec Express är den första logotypen på det interna företaget med kategori ”Express utskrifter” i Säljstöd Office. Logotypen bör ha en vit bakgrund för att visas korrekt i utskrifterna. …

Vitec driftservice – felanmälan

VITEC DRIFTSERVICE – FELANMÄLAN Arbetet med att förbättra kvaliteten för våra tjänster pågår ständigt. Genom till exempel automatisk övervakning av Vitec Driftservice, säkerställer vi att tillgängligheten av tjänsten alltid är hög. Dock går det inte alltid att förutse alla typer av problem som kan uppstå. Ibland är det du som …