Nyhetsbrev Vitec Express, Version 2019.1

NYHETER I VITEC EXPRESS, VERSION 2019.1
Denna release innehåller en rad uppdateringar, bland annat inom dokument-området där vi lagt till ännu fler nya dokument både från Mäklarsamfundet och våra egna, samt uppdaterat befintliga. Vi har också gett startsidan ett ansiktslyft, förbättrat sökningen, lagt till några nya inställningar och filter och även jobbat vidare med CRM-funktionaliteten. Nedan kan du läsa mer om detta och övriga nyheter.

Nyheterna finns tillgängliga från och med tisdagen den 12 februari 2019.

DOKUMENT
I denna version har vi satsat på att få med återstående dokument från Mäklarsamfundet men vi har även lagt till några nya dokument från Vitec. Vi har även förbättrat några inställningar för dokumenten.

I denna version finns dessutom förmedlingsuppdraget, sidotjänster och kundkännedom som s k ”smartdocs”. Det tidigare förmedlingsuppdraget, sidotjänster och kundkännedom ligger kvar bland dokumenten. I förmedlingsuppdraget kan du välja att lägga till rader för uppdragsgivare, du har olika val för hur provision/arvode ska presenteras. Vår ambition är att under våren lösa utskriftspaket d v s du styr vilka dokument som ska finnas till exempel vid ett intag, tillträde osv. Därför kan du i denna version inte skriva ut till exempel kundkännedom eller sidotjänster i samband med förmedlingsuppdraget, utan dessa ligger som separata dokument.

Följande dokument är uppdaterade eller nya:

Dokument från Vitec
• Boendekostnadskalkyl
• Faktura
• Ny låneklausul (flera dokument)
• Kreditförfrågan
• Kvittens förmedlingsprovision
• Köpebrev
• Objektbeskrivning
• Objektbeskrivning bilder
• Transportköp, nytt dokument
• Överlåtelsebevis arrende, nytt dokument
• Överlåtelseavtal andel i förening

Dokument från Mäklarsamfundet
• Anmälan ny tomträttsinnehavare
• Ansökan förvärvstillstånd
• Ansökan inträde/utträde förening
• Ansökan lantmäteriförrättning
• Avstående boendekalkyl
• Bekräftelse villkor
• Förfrågan förening med anledning av försäljning
• Förhandsavtal
• Kvittens handlingar
• Köpebrev Mäklarsamfundet
• Köpekontrakt Byggnad arrenderad mark
• Medgivande
• PEP-blankett
• Transportköp
• Uppdragsavtal-skrivuppdrag
• Upplysning förfoganderätt

Vi rekommenderar starkt att du tar del av dokumentförändringarna genom att läsa dokumentationen via länken nedan. Här beskrivs också de nya inställningarna.

Länk till info om dokumentförändringar >>

CRM

Automatisk omfördelning av tips och leads
I förra versionen introducerades en funktion för att få automatisk omfördelning av de tips och leads som användarna inte tagit inom de antal timmar som angetts som begränsning. Nu har vi lagt till information om vem som inte tagit tipset så att omfördelaren inte delar ut till samma person igen. På CRM-sidan står det nu “Ej tagen av:“ följt av användarens namn.

Lånelöfte från spekulanter och visningar
På sidan Spekulanter och sidan Visningar kan du nu se och ange om det finns lånelöfte på en spekulant. Du kan dessutom ange belopp, till vilket datum lånelöftet är giltigt samt vilken bank som utfärdat löftet.

Rapport för skickade sms
På sidan Hjälp finns nu ett rapportverktyg för att kunna se hur många sms som skickats i en viss period. Du kan även få fram vilken användare och vilken funktion det rört sig om så att du kan få en uppfattning om det i huvudsak handlar om budgivnings-SMS, notifierings-SMS eller annan kommunikation.

ALLMÄNT

Senaste objekt och kontakter på startsidan
Startsidan har fått ett ansiktslyft och två nya rutor för senaste objekt och senaste kontakter. Med dessa länkar är det lättare att hitta tillbaka till de bostäder eller kontakter du arbetat med senast. Dessutom finns det genvägar för att enklare kunna lägga upp ett nytt objekt eller ny kontakt direkt från startsidan.

Fastighetsutdrag vid nytt objekt
Du kan nu skapa en ny villa, fritidshus, tomt eller gård med hjälp av ett fastighetsutdrag. Bocka i “hämta via fastighetsutdrag” när du väljer nytt objekt så visas en sida där du kan söka i fastighetsregistret på antingen adressen eller fastighetsbeteckningen.

Administration av kontakt- och bildkategorier
Under Inställningar får du nu tillgång till administrationsverktyg för kontakt- och bildkategorier.

Förbättring av supersöken
Sökresultatet kan nu filtreras på mina, kontorens och alla. Vet du från början att det gäller ett eget objekt eller kontakt så kan den filtreringen underlätta när du letar efter ett specifikt objekt.

Ny långivare
Det finns nu ett menyalternativ under Utför på kontaktlistan för att lägga till nya långivare.

Filtrering av föreningar och långivare
När du letar efter en förening eller långivare exempelvis på sidan Affären för ett tillträde eller på sidan Lån och Pant vid upplägg av lån så kan du filtrera sökresultaten så att du exempelvis enbart ser de egna kontorens långivare eller föreningar.

Sökprofiler för gårdar och kommersiella
Det går nu även att matcha kommersiella objekt och gårdar. På kontaktens söksida har det tillkommit val för dessa objekttyper. Från spekulantsidan på bägge dessa objekttyper har matchningsalternativet tillkommit under Utför på sidan Spekulanter.

Hämta fastighetskarta för skiften på gårdar
För gårdar med skiften finns nu alla skiftenas centrumkoordinater att välja på när du hämtar fastighetskartor på sidan Bilder. Det gör att du enklare kan hämta en kartbild per skifte.

Inställning för att godkänna slutprisöverföring
För Hemnet har det sedan tidigare funnits en inställning för att godkänna överföring av slutpris. Samma inställning finns numera på administrationen av kontor under Utförmenyn. Ett godkännande krävs för de kontor som ska överföra slutpriser till Hemnet. Interna företag har ingen separat inställning utan får samma inställning som det företag som de delar firmanummer med.

Aktivera tjänster på sidan parter
I förra versionen introducerades tjänster för kontakter och du kunde då starta upp tjänster på en ny tjänstesida på kontakten, samt på sidan spekulanter. I denna versionen har det tillkommit ett sätt att nå tjänsterna och starta upp dem från sidan Parter.

Export av objekten på projekt
När du arbetar med objekten på ett projekt finns det nu en funktion för att exportera hela listan med objekt till Excel.