Avancerade Exchangeinställningar för Express

I Vitec Express finns inställningar för att ditt Vitec Express skall kunna hantera e-post via Microsoft Exchange. Dessa inställningar beskrivs mer i denna dokumentation: Inställningar Exchange för Vitec Express   En av inställningarna för Exchange är Avancerade inställningar. Dessa skall användarna som regel aldrig vara inne på. Fälten skall i de …