Nyhetsbrev från Vitec, Mars 2018

NYHETER I VITEC EXPRESS, MARS 2018 Vi är glada över att kunna presentera många nya förbättringar i Vitec Express mars-release. På dokumentsidan har ett stort arbete slutförts vad gäller uppdatering och översyn av ett stort antal juridiska dokument, där den juridiska granskningen har utförts av Magnus Melin och Fastighetsmäklarförbundet FMF. …

Inställningar för mottagare av Bud i Express och Säljstöd Office

Inställningar för mottagare av bud i Vitec Express och Säljstöd Vi har nu anpassat våra program så det går att ställa in samma inställningar i både Express och säljstöd. Nedan beskrivs vilka inställningar du kan  göra: Inställningar vem som ska få SMS då nya bud läggs. Du kan ställa in …