Beställ åtkomst Vitec Connect

Detta formulär används för att ansluta partner via Vitec Connect till en mäklares databas i Vitec Express. Fylls i av mäklarkontoret.

När vi har fått medgivandet kopplar vi på de metoder som behövs för att hämta information via Connect.

Info för partnern som skall ha tillgång till databasen

Dokumentation och hjälpsida för Connect https://connect.maklare.vitec.net

Obs! För att få tillgång till information via Connect så skall ni registrera er i portalen https://connectportal.maklare.vitec.net

Fylls i av mäklarkontoret

För vilken Viteckund skall åtkomst beviljas enligt nedan
En kopia av begäran skickas till denna e-postadress